Xi’an Industrial Machinery Co., Ltd

Address:  1101 Palmary Plaza, No. 4 Fenghuinan Road, Xi’an, China Zip Code   710075

Telephone:  86-29-88396071/88396072/88396333

Fax:  86-29-88396333

E-mail:  info@xaimc.com, export@xaimc.com

Wechat:18681881688

richard.duan.77

Richard duan.77